Tag Archives: финанси

Твърде много финанси

Финансовият сектор се е разраснал до степен, която пречи на икономиката. Тази идея се опитва да си пробие път до умовете на политиците от доста време, наскоро и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие нададе предупредителен вик. ОИСР, известна още … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Верен ученик на грешна доктрина

България и международните финансови институции: доклад, изнесен на международната конференция „Money, Markets, Movements“ в Пловдив Въпросът за ролята на международните финансови институции (МФИ) в националната икономика е прекалено голям, за да получи дори приблизителен отговор в рамките на броени минути. … Continue reading

Posted in Икономики, Родни | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Лъскав излишък

За пръв път от много години салдото на консолидираната фискална програма е положително за цяло тримесечие. Очакваният излишък от 250 млн. лв. не е внушителен и може да се окаже краткотраен, но в бизнес средите той се приема като положителен … Continue reading

Posted in Икономики, Родни | Tagged , , | Leave a comment

Барът е най-доброто място да разберете пазарите (от Bloomberg.com)

Страшно беше времето след банкрута на Lehman Brothers през 2008 г.: индексът VIX, измерващ волатилността на фондовия пазар, се покачи до почти 60 пункта (днес е под 18). Но още по-страшно е да знаем, че отново ще се върнем там … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , , , | 1 Comment