Tag Archives: Крумовград

За рудодобива в Родопите

2700 души в Родопите днес са заети с добив и обогатяване на руда – сочат изчисленията, които направихме в съвместния проект с Руслан Йорданов „Социална икономика на рудодобива в Родопите”. Злато в Родопите в момента се добива само на едно … Continue reading

Posted in Икономики, Обществени, Родни | Tagged , , , , , , | Leave a comment

В като Волфрам

Велинград, една от столиците на луксозния туризъм на Балканите, е настръхнал срещу плановете да се отвори огромна мина в близост до града Сюлейман се усмихва под мустак пред ниската кръгла масичка и подканва пристигналите изневиделица гости от града: „Яжте, яжте! … Continue reading

Posted in Икономики, Обществени, Родни | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Край златна мина никой не ходи на туризъм

Отговори на Любомир Попйорданов, председател на УС на Българската асоциация за алтернативен туризъм   Как според вас се отразява минният бизнес върху потенциала за развитие на зелен бизнес, по-специално в сферата на алтернативния туризъм? По време на Вълко Червенков в … Continue reading

Posted in Икономики, Родни | Tagged , , | Leave a comment

Проклятието на златния хълм

Златна мина в Крумовград ще донесе няколко милиона на държавата и общината и работа на 250 души. Но ще изложи на опасност поминъка на целия регион    Пробило мъглата, до нас достига далечно кукуригане на петел. То вдъхва смелост на туриста, … Continue reading

Posted in Икономики, Родни | Tagged , , , | 5 Comments