Tag Archives: инвазивни видове

Отдавна загубена девственост

Никой не спори сериозно, че днес човекът оказва изключително силно влияние върху планетата; учените (след Вернадски) дори говорят за нов геологичен период Антропоцен, в който основната геологическа сила е човечеството. Хората променят не само облика и климата, но и биохимията … Continue reading

Posted in Интернационални, Истории | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

“Творци” на видове

Има ли „естествена”, още недокосната природна среда, или всичко в екосистемите вече носи човешкия отпечатък? Човекът се е отдалечил дотолкова от живия свят край себе си, че без да се замисля прокарва деление между природна среда и култура, често представяйки … Continue reading

Posted in Животни | Tagged , , | 1 Comment

Биологичен данък върху европейския внос – износ

Споменахме, че икономическите щети от инвазивните видове в САЩ се оценяват на над 120 млрд. долара. До 2009 г. липсваше подобна оценка общо за Европа. Този пропуск наскоро бе запълнен, но свързаните с цифрата предложения за политическа намеса ми изглеждат … Continue reading

Posted in Животни | Tagged , | 1 Comment

Предизвестено нашествие

Поутихва Копенхагенската истерия и е време да се върнем отново на работа. В следващите редове ще се занимаем с много интересен и важен економически въпрос: инвазивните видове. По дефиниция, инвазивен е онзи вид, който не е свойствен за дадена екосистема … Continue reading

Posted in Животни | Tagged | 2 Comments