Tag Archives: злато

За рудодобива в Родопите

2700 души в Родопите днес са заети с добив и обогатяване на руда – сочат изчисленията, които направихме в съвместния проект с Руслан Йорданов „Социална икономика на рудодобива в Родопите”. Злато в Родопите в момента се добива само на едно … Continue reading

Posted in Икономики, Обществени, Родни | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Край златна мина никой не ходи на туризъм

Отговори на Любомир Попйорданов, председател на УС на Българската асоциация за алтернативен туризъм   Как според вас се отразява минният бизнес върху потенциала за развитие на зелен бизнес, по-специално в сферата на алтернативния туризъм? По време на Вълко Червенков в … Continue reading

Posted in Икономики, Родни | Tagged , , | Leave a comment

Проклятието на златния хълм

Златна мина в Крумовград ще донесе няколко милиона на държавата и общината и работа на 250 души. Но ще изложи на опасност поминъка на целия регион    Пробило мъглата, до нас достига далечно кукуригане на петел. То вдъхва смелост на туриста, … Continue reading

Posted in Икономики, Родни | Tagged , , , | 5 Comments

Златна мина „България”

Българският народ може да се откъсне от оковите на бедността, ако държавата погледне сериозно на полезните изкопаеми, намиращи се на наша територия. Това послание отправят двама известни български геолози – проф. Детелин Дачев и ст.н.с. I ст. Вълко Гергелчев. На … Continue reading

Posted in Икономики, Обществени, Родни | Tagged , , , , | 1 Comment