Tag Archives: залесяване

В сянката на Великото залесяване

България, за която сме свикнали да мислим като за природен рай, разполага с по-малък процент горски площи от средното за Европейския съюз. Да, няма грешка: според общоевропейско проучване по програмата LUCAS средното покритие с гори на територията на Европейския съюз … Continue reading

Posted in Гори | Tagged , , | 2 Comments

Горски контейнери

Подобни неща се правят в Европа от сигурно 80 години. Оказва се, че съм „открил топлата вода“ – шегува се Милен Иванов, лесничей с 15 годишен опит. Иванов притежава българския патент за производството на специални пластмасови контейнери, в които се … Continue reading

Posted in Гори | Tagged | Leave a comment