Tag Archives: бюджет

Лъскав излишък

За пръв път от много години салдото на консолидираната фискална програма е положително за цяло тримесечие. Очакваният излишък от 250 млн. лв. не е внушителен и може да се окаже краткотраен, но в бизнес средите той се приема като положителен … Continue reading

Posted in Икономики, Родни | Tagged , , | Leave a comment

Ненаучените уроци на Кейнс

Ще се учудите колко си приличат днешните политикономически „кризисни” изказвания с  дискусията, която се е водила за икономическия курс в Голямата депресия през 1930-те. Да не се допускат дефицитни бюджети! твърдят консерваторите и призовават за още повече икономии. Да се … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , , , , | 1 Comment