Tag Archives: биоразнообразие

150 вековни гори чакат да бъдат… опазени

21 000 хектара ценни вековни гори в момента не попадат под защитата на закона в България. Това е едно от заключенията на мащабно изследване в Западни Родопи, Източна и Западна Стара планина и Средна гора, осъществено от WWF и Института по гората … Continue reading

Posted in Гори | Tagged , , , , | Leave a comment

В утрото на нова ера

Мястото, в което живеем е напълно различно от света на нашите деди. Има ли граници за растежа на човешката икономика Енергията, която хората на Земята използват ежегодно е нараснала десетократно между 1904 и 2008 г., а спрямо 1750 г. увеличението … Continue reading

Posted in Икономики, Интернационални | Tagged , , , , | 1 Comment

Български чакали превземат Европа

Дивият свят в Европа постепенно се възстановява – гласи заключението на нов научен доклад. Изучавайки броя и разпространението на 37 вида европейски бозайници и птици, авторите установяват, че от средата на XX век дивите животни на Стария континент са започнали … Continue reading

Posted in Животни | Tagged | Leave a comment

Екологичните коридори – удобни за съвестта и със съмнителна ефективност

Популация от по-малко от 30 кафяви мечки гризли обитава Кабинентите планини – дял от Скалистите планини в северозападната част на щата Монтана. Бъдещето на тези животни е несигурно, тъй като те са откъснати от сродниците си – с разстояние, пътища, … Continue reading

Posted in Интернационални | Tagged , | Leave a comment

МОСВ върза ръцете на природозащитниците с 35 млн. лв.

Разговарям с Васил Къдринов, председател на Български център за зелена икономика. Първо, представете се на читателите. Социолог съм по професия. От 7 – 8 години съм активен в сферите зелена икономика и защита на природата. Работих в продължение на 5 … Continue reading

Posted in Родни | Tagged , , , | 7 Comments

Природата на Европа и България: деградацията продължава

Продължаващото изменение на ландшафти, деградацията на екосистеми и загубата на природен капитал означават, че Европейският съюз не изпълни целта си за спиране на загубата на биоразнообразие до 2010 г. Това е водещо заключение в доклада на Европейската агенция по околна … Continue reading

Posted in Родни | Tagged , , , , , | 2 Comments

Изгодата от природата

Последният доклад на Teeb (проект „Икономика на екосистемите и биоразнообразието”), който ще бъде представен днес в Лондон, цитира следната статистика: близо половината от консуматорите в САЩ и Западна Европа са готови да се откажат да купуват продуктите на компании, които … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , , , , | 1 Comment

“Творци” на видове

Има ли „естествена”, още недокосната природна среда, или всичко в екосистемите вече носи човешкия отпечатък? Човекът се е отдалечил дотолкова от живия свят край себе си, че без да се замисля прокарва деление между природна среда и култура, често представяйки … Continue reading

Posted in Животни | Tagged , , | 1 Comment