Тайният любовен живот на пуйките

Изразът „влюбен като пуяк” се използва за хора, които губят способност да мислят и действат адекватно, когато са обзети от нежни чувства. Но истината за любовния живот на дивата пуйка (Meleagris gallopavo) е съвсем  различна. В естествената си среда в Северна Америка пуйките са развили специфично поведение в размножителния период, което повишава екологичните им шансове.

С пълно право може да се каже, че първите седем месеца определят целия бъдещ живот на пуяка. В края на есента младите мъжки птици напускат родното ято. Братята пуяци се отделят заедно и остават заедно през целия си живот. Толкова силна е връзката им, че дори ако всички братя на една птица загинат, тя не прави опит да се присъедини към друга братска група и остава сама.

puiПрез зимата тези братски групи се събират с други подобни на тях младежи и заедно те формират едно голямо ято от млади мъжки птици. Това е период на усилени „войни” за определяне на статуса на птиците. Битките всъщност са за право за размножаване и се водят на три нива. Първо братята се бият помежду си. Битките им продължават по два часа, като птиците настървено се кълват по гребените и удрят с криле. Който излезе победител в тези турнири става доживотен лидер между братята.

След това започват борби между отделните братски групи. Щом се излъчи победител, сблъсъците се прехвърлят между отделните ята. В резултат на дълъг и сложен процес за определяне на статуса в и между групите, в крайна сметка една мъжка птица става лидер на цялата местна пуешка популация. Това се отразява в повишени възможности за размножаване: наблюдение през размножителния период е показало, че от 170 мъжки птици само 6 осеменяват женските.

Трябва да се отбележи, че докато в битките между братята решаваща е индивидуалната сила и ловкост на пуяка, в битките между братските групи и между различните ята надделява факторът численост. Логично е, че четирима братя имат много по-добри шансове, отколкото двама, пък било и по-силни всеки за себе си.

Веднъж поставени в подчинено положение, братята стават безрезервно предани на своя лидер през целия си живот и правят всичко по силите си, за да му осигурят възможност да се размножава. Когато мъжките и женските птици се събират в едно ято през февруари, братята задружно токуват пред женските, демонстрирайки прекрасните си пера. Щом някоя женска прояви интерес, братята незабавно се оттеглят, освобождавайки терена за своя шампион. По същия начин, подчинените братски групи отстъпват на водещите.

Подчинените братя полагат и усилия за отглеждане на потомството на брат си, като се редуват да пазят яйцата. Според едно проучване, под надзора на братска група обикновено се излюпват с 6 яйца повече, отколкото при „самотен баща”.

По Edward Wilson. Sociobiology. 1978, p. 125, 126 (The Social Order of Turkeys. Watts and Stokes, 1971). 

“Пуешки” танц на племето покагон в Националния музей на американските индианци, Вашингтон, юли 2014 г. Горните факти обясняват защо танцуват само мъже.

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Животни and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s