Банско не се развива добре

Населението на община Банско е намаляло с 1680 души в периода от 1998 г. до 2014 г., показват архивните таблици за населението на ГРАО. За 17 години населението на общината се е свило с малко над 12%. За същия период населението на град Банско намалява с 874 души, или с 9.6%.

Обезлюдяването е бич за цяла България. Въпросът е, че в община Банско от повече от десетилетие се влагат големи пари. Фирмата – концесионер на ски зоната над Банско „Юлен” твърди, че благодарение на нейната поява в региона са вложени 14 млрд. лв. Това твърдение е пресилено и скоро ще го докажа с числа. Така или иначе, през последните години в Банско са вложени повече пари, отколкото в други части на България – но тенденцията за обезлюдяване не се е обърнала.

Може да се предположи, че ако поне част от въпросните инвестиции  в размер на стотици милиони или милиарди бяха вложени в други сектори, а не в скъп ски туризъм, приходите щяха да се разпределят по-равномерно сред хората. Този доход би помогнал за преодоляване на негативната демографска тенденция. Град Велинград, който също залага на луксозния туризъм, но с по-разнообразно туристическо предлагане, за посочения период обезлюдява с 5.4%, тоест с почти двойно по-бавен темп.

bansko-1В Банско тенденцията на понижение броя на населението е изразена почти през целия разглеждан 17-годишен период, с изключение на годините 2005-2007, когато населението и в общината, и в общинския център се стабилизира и дори отбелязва малък ръст. От 2008 г. спадът се възобновява.

Най-вероятно обяснение за краткия период на демографска стабилизация дава строителната активност: от една страна, с многобройните работници от различни части на страната, заети в строежа на хотелите, някои от които се е наложило да се регистрират на новото си местожителство. От друга страна, с продажбата на недвижимите имоти в региона са се регистрирали нови жители, включително чужденци. Във всички случаи, става дума за прираст от не повече от 100-120 души, който при това се оказва нетраен.bansko-2

Както в община Банско, така и в града се наблюдава влошаване на демографската структура на населението в разглеждания период. Броят на лицата в пенсионна възраст остава сравнително стабилен, но тук трябва да се отчете пенсионната реформа, изместила възрастта за пенсиониране с 5 години за жените и с 3 години за мъжете. Като дял в общото население, лицата в пенсионна възраст в община Банско през 1998 г. заемат 23.3%, а през 2014 г. – 26.3%. Съответно за град Банско делът е 21.3% и 25.9%.bansko-3

По-изразено е намаляването на броя на децата и младежите на възраст до 18 г.: както в общината, така и в общинския център. Съответните проценти са 35% и 33.6%, тоест „бъдещето на Банско” се свива с над една трета. Темпът на намаляване броя на децата и подрастващите е над средния за страната. И за общината, и за града делът на лицата от 0 до 18 години в общия брой на населението за разглеждания период се променя от 20% на 15%.

След 2010 г. броят на децата и младежите до 18 г. се стабилизира на ниско ниво, което говори, че е достигнато демографско равновесие на ниска база. Гъстотата на населението в общината за последните 17 години е намаляло от 29 на 25.5 души на кв.км.bansko-4

Заключението е, че инвестираните в Банско крупни средства дотук не оказват положително влияние върху броя и структурата на населението на града и общината. Нещо повече, възможно е избраният модел на развитие да е осуетил друг, по-устойчив и балансиран, органичен модел на развитие.

След като огромните вложения дотук не са задържали населението в общината, няма нищо, което да обещава, че ако толкова силно желаното от градските власти и от концесионера разширяване на ски зоната се осъществи, нещата в Банско ще тръгнат към по-добро.

Advertisements

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Родни and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Банско не се развива добре

  1. Pingback: Банско не се развива добре, вложените милиарди не спират негативната демографска тенденция | Новини от Разлог, България и Света, Областн

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s