Monthly Archives: August 2013

Една от 28-те

Българската икономика продължава безрадостния си път в пустинята. Новите данни за брутния вътрешен продукт през второто тримесечие показват спад от 0.1% спрямо първото тримесечие. Свиване на БВП на тримесечна база видяхме последно през критичната зима на 2009 г., така че … Continue reading

Posted in Икономики, Родни | Tagged , , | 3 Comments

Защо жените държат парите

Дивакът е мързеливец, а жена му – обезправена слугиня, смазваща се от труд, за да изхрани ненаситния си съпруг. Първите европейци в Новия свят имали куп по-важни задачи от това да проучват междуполовото разделение на труда сред коренните жители, съответно … Continue reading

Posted in Икономики, Истории, Обществени | Tagged , | 2 Comments

Убийствени икономии

„Всеки недостиг на приходи заради по-слаба от планираната в бюджета икономическа активност или пък заради забавяне на плащанията от фондовете на ЕС трябва да бъде компенсиран със заем, а не със свиване на разходите под установените в бюджета равнища. Така … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged | Leave a comment