Времето според Световната банка

Макар че вулканичната дейност и слънчевата активност през последните 50 години предполагат застудяване, светът се затопля – заради хората – и в момента средните температури на земната повърхност са с 0.8 градуса Целзий по-високи от пред-индустриалните. А това е само началото, предупреди миналата седмица не друг, а Световната банка. Организацията е поръчала доклад за глобалното затопляне на Потсдамския институт за изследване на климатичните въздействия и анализ на климата. Целта на изготвения документ е да „шокира и предизвика действие”, според президента на СБ Джим Йонг Ким.

Новите заплахи

бързо обиколиха световните медии, но все пак ще конспектирам това, което чета в доклада. Светът се е запътил към 4 градуса по-високи средни температури към края на столетието, като бездействието означава, че можем да се изпържим още през 2060 г. Действието, освен ако не е в драстични мащаби, няма особено да промени ситуацията: дори ако всички поети ангажименти и обещания на държавите за намаляване на парниковите газове бъдат изпълнени, пак остава 20% вероятност температурите да се повишат с 4 градуса. Това от своя страна означава много неща. Първо, равнището на Световния океан силно ще се повиши – с 0.5 до 1 метър, а може и повече, още към 2100 г. Увеличената концентрация на въглероден двуокис ще повиши киселинността на океанските води и някъде към 2060 г. кораловите рифове могат да се разпаднат, което ще има силно негативен ефект за риболова, за предпазването на крайбрежните райони от бури, както и за туризма.

Разтапянето на ледените шапки в Антарктида и Гренландия ще промени гравитационното притегляне на океанските води към полюсите и ще смени посоката на океанските течения (съответно активността на мусоните и т.н.) По-високото ниво на морето ще засегне подпочвените крайбрежни сладки води и ще нанесе щети на селското стопанство: ще стресира населението, главно в бедните тропически райони. Чакат ни опустошителни наводнения и тежки суши: влажните региони ще стават все по-влажни, а сухите все по-сухи, тъй като по-топлият въздух задържа повече водна пара и съответно водният цикъл се „затяга”. В региона на Средиземно море на някои места летните температури може да се вдигнат с до 9 градуса и сегашните екстремални жеги ще са нищо пред средните температури през юли 2100 г.

Проблемите няма да спрат до 4 градуса, защото набрала инерция системата на планетата ще продължи да се нагрява и в следващото столетие океанът може да се покачи с още няколко метра, особено ако Западноантарктическия леден щит се срине – каквито прогнози има. А температурите над сушата към 2300 г. ще се вдигнат с 6 или дори 10 градуса: температурна амплитуда, по-голяма от тази, която дели днешния климат от последната Ледена епоха. Заради драстичните климатични изменения, които ще се почувстват най-остро в екваториалните и тропическите зони, не просто биоразнообразието – целият облик на планетата ще пострада. Над човечеството надвисва недостиг на вода, глад (доскоро се смяташе, че в диапазона 1 – 3 градуса затопляне реколтите всъщност ще нараснат, но това не е сигурно), заплахи от климатични екстремални явления и разпространение на болести.

Доказателство за задаващия се климатичен апокалипсис

е покачването на нивото на океана и сега, с 3.2 см. на десетилетие, общо с 20 см. през XX век. Концентрацията на основния парников газ, въглеродния двуокис, по последни данни от обсерваторията Мауна Лоа е 391 части на милион обем и през последните 15 млн. години не е била толкова висока – а тенденцията е тя да се удвои към края на века. Топлинната вълна в Русия през 2010 г. отне 55 хил. човешки живота и причини щети за около 15 млрд. долара; 1 млн. хектара изгоряха. Подобни климатични явления обикновено се случват веднъж на няколко столетия, но след 1950 г. площите, на които са регистрирани екстремални жеги, са се увеличили десетократно. И петте най-горещи лета в Европа от 1500 г. насам се случиха след 2002 г.

Дори нашата държавица ще пострада, например след като оттокът на Дунав намалее с между 20 и 40%, посочва се в доклада. Загубата на плаващия лед в Арктика ще доведе до промяна на въздушното налягане и в цяла Европа е възможно екстремните зими да зачестят. В източния регион на Средиземно море, към който в по-широк смисъл принадлежи и нашата страна, зимите стават все по-сухи, което е пагубно за „бюджета на валежите” на селскостопанските култури. Условията за производство на пшеница и царевица като цяло се очаква да се влошат. Да си представим и очертаващите се миграционни потоци от Африка и Близкия Изток, които ще търсят у нас по-добри климатични условия, вода и храна.

Всичко в нашия свят си има парични измерения. Изследване на Dell and Jones от 2009 г. на база данни от 1950 – 2003 г. твърди, че покачване с 1 градус на регионалните температури в дадена година намалява икономическия растеж в бедните страни с 1.3%. Загубата не идва от затруднения за конкретни отрасли, а от общ спад на икономическата активност, ефектите от който се долавят и 15 години по-късно. Това само загатва какви загуби следва да се очакват в 4 градуса по-топъл свят: зависимостта най-вероятно не е линейна, а може и да е експоненциална.

Световната банка е обобщила данни за 13 от най-изразените климатични бедствия от последните години. Лятото на 2003 г., което отне живота на над 70 000 души в Европа, е било най-топлото на Стария континент за последните 500 години. Есента на 2000 г. за Англия и Уелс е била най-влажната от 1766 г. насам, щетите са 1.3 млрд. паунда. Лятото на 2011 г. в САЩ е изгорило в горски пожари между 6 и 8 млрд. долара, а сушата на 2012 г. доведе до рязко поскъпване на цените на храните в целия свят.

Какво може да се направи?

Дори всички поети и сега считани за прекомерни ангажименти за намаляване на концентрацията на парникови газове да се изпълнят изцяло, нивото на океана ще се увеличи едва с 20 см. по-малко: примерно, не с половин метър, а само с 30 см. Тоест нужно е нещо ново и голямо като планетарен ангажимент. Тук обаче се присъединявам към мнението на Борис Стругацки, който считаше, че човечеството може да се опомни в екологичен план само в случай на климатичен катаклизъм. Едно руско лято, повдигнато на втора степен, което да сполети щатите на Америка (не дай Боже) – и дискусиите за климата ще влязат в напълно ново русло.

Medium is the message

Но тук призовавам към здравия разум и предлагам да помислим и какво означава това, че Световната банка (седмица след Международната енергийна агенция) демонстрира страх за бъдещето заради промяната на климата. Какво означава това, че СБ бие камбаната и не се крие повече зад идеята, че промяната в климата може и да е естествен, а не предизвикан от човека феномен?

Все едно вълкът да предупреждава за опасностите за стомаха от лошото смилане на овчата вълна, рога и копита. От своето основаване след края на Втората световна война СБ е инструмент на развитите държави за експлоатиране и подчинение на развиващия се свят. Политиките на Световната банка стоят в основата на обезлесяването в Индонезия и Африка и на промяната на ландшафтите в Южна Америка. Именно Световната банка през всички години защитаваше интересите на големите западни суровинни компании, които най-много от всички допринесоха за ескалацията на емисиите. Банката насърчава неустойчивото „свободно” пазарно поведение и съветва развиващите се страни за заложат на „затоплящ” експортен растеж.

Някой би казал, че научните доказателства за климатичните промени са станали толкова силни, че вече е невъзможно да се прикриват. Нека е така. Тогава Големият петрол, който днес умишлено спира развитието на възобновяемата енергия и съответно ограничаването на емисиите парникови газове, попада във фокуса на общественото недоволство. Според бизнес коментатора (с изразена склонност към конспиративните теории) Бил Феръл, задава се ерата на геоинженерството, когато с помощта на мегапроекти като преграждане на Гибралтар или впръскване на милиони тонове серен двуокис в атмосферата големите ще се опитат да регулират климата, за да не бъдат принудени да променят обичайния си бизнес. На всичко отгоре големите ще спечелят трилиони от подобни проекти, независимо от съмнителния им климатичен ефект. Ами ако СБ след задължителния първоначален период на игнориране на проблема просто е започнала да работи по план „Б”?

Ако този сценарий ви се види преувеличение, може би ще намерите повече убедителност във възраженията на бедните държави: промяната в климата е инструмент на развитите страни, които изместват темата от болни въпроси като бедност, глад, неравномерно разпределение на богатствата, нечестни предимства в световната търговия. В момента демографското налягане се определя от развитите страни: както от опита на развиващите се страни да постигнат стила на живот на развитите, така и от задоволяването на търсенето в развитите, което оказва огромен натиск върху природните ресурси. Промяната в климата е планетарна, тоест никой не носи цялата вина: удобно извинение за съществуването на милиард гладни и още три милиарда бедни хора. Вместо жертви на несправедливата система на глобалния капитализъм, те вече се наричат „жертви на глобалното затопляне”.

Забележете и целенасоченото изграждане на обществено мислене за появата на нова империя на злото – Китай. „Злото” се представя не под формата на идеология и атомни бомби, а на емисии въглероден двуокис. Ако ползвате немски език, лесно ще доловите това внушение в занимателните филми на журналиста от ZDF Клаус Клебер. Но от пекинска гледна точка призивите на богатия Запад за ограничаване използването на въглища в китайската енергетика са нищо повече от благовиден опит да се попречи на заявката на Китай за световна икономическа суперсила.

Ще е топло и след като изчезнем

Да обобщя, информация носи не само посланието, а и посланикът. Ако и СБ да е поръчител със спорни (или поне сложни) мотиви, все пак да отдадем заслуженото на работата на Потсдамския климатичен институт. На стр. 45 от доклада много прегледно са представени различните сценарии за климатичното бъдеще на планетата. Ако по някаква причина през 2016 г. емисиите парникови газове станат нула, затоплянето ще продължи още известно време, след това посоката ще се обърне и светът през 2100 година ще е само с градус по-топъл. По-реалистичен, макар и в оптимистичния спектър, е сценарият с икономически съобразени решения за намаляване на емисиите: геофизичната инерция ще създаде 1.5 градуса затопляне към 2050 г., но към 2100 г. средните температури отново ще са само 1 градус над пред-индустриалните.

Ако страните решат единствено да спазят настоящите си обещания за намаляване на парниковите газове, пак има 50% риск температурите да надхвърлят 3 градуса. Това ми се вижда най-реалистичен вариант. А ако всеки продължи да бълва облаци дим, още в последната четвърт на XXI век ще стане с 4 градуса по-горещо.

Прелиствайки доклада, стигам до фигура 33 – мултимодел на месечно затопляне в края на века. На картата, макар и силно схематизирана, за очакваните температури през месеците юни – август добре се вижда една стряскаща червена точка в центъра на Балканите, точно на мястото на България. Друга подобна „точка” в целия свят е поставена само върху Иберийския полуостров. Тя означава, че летата в края на века се очаква да са със 7 градуса по-горещи.

Промяна на климата и геополитика: разговор за климата в студиото на БНТ

Advertisements

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Икономики, Интернационални and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s