Monthly Archives: April 2012

Изкуствена фотосинтеза

Фотосинтезата е най-важният процес под Слънцето – без нея нямаше да има живот на Земята. Ако би могъл да я овладее, човекът щеше да реши окончателно енергийните си проблеми. Учените усилено работят върху това – пише Хано Харизиус в германското … Continue reading

Posted in Интернационални | Tagged , , | Leave a comment

Колко струва една планина?

Политиците искат да ни накарат да повярваме, че всичко е възможно да се случва едновременно. Че биоземеделие може да се развива в непосредствена близост до металургични комбинати или мини. Че промишленият дърводобив или мащабен ски туризъм не пречи на шанса … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , , , | 8 Comments