Monthly Archives: December 2011

Фаза ГЕРБ в разграбването на българската гора

„Нашите деца ще трябва да платят борчовете на днешните знайни и знатни „бизнесмени” по горите“. Това са думи на Георги Костов, бивш заместник министър в Министерството на земеделието и храните, който отговаряше за горския сектор и осъществи приемането на новия … Continue reading

Posted in Гори, Родни | Tagged , | Leave a comment

Нетно национално щастие

Идеята, че щастието може да заеме – и то по-представително – мястото на потреблението в икономическите оценки, вече не може да се нарече нова. Тя беше подновена през 2008 г. във Великобритания, където вече се работи за измерване на националното … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged | Leave a comment

Нефтът, най-голямото екологично престъпление на Русия

Според еколози, поне 1% от годишното производство на петрол в Русия – или 5 млн. тона – се разлива в околната среда. Това количество се равнява на един петролен разлив от мащаба на Deepwater Horizon в Мексиканския залив – на … Continue reading

Posted in Интернационални | Tagged , | 3 Comments

Робърт Кенеди за БВП, три месеца преди да бъде убит

“Дори да направим нещо, за да изкореним материалната бедност, имаме една по-голяма задача; тя е да се справим с нищетата в удовлетвореността – усещането за предназначение и достойнство – която е обзела всички нас. Твърде силно и за твърде дълго … Continue reading

Posted in Истории | Tagged | Leave a comment

Скъп ток, АЕЦ и шистов газ в енергийната пътна карта на Европа

Нов инвестиционен цикъл в енергетиката започва през това десетилетие – мощностите, изградени преди 30 – 40 години, скоро трябва да бъдат подменени. Това е безценна възможност за Европа да приложи нова енергийна стратегия, която да доведе до намаляване на емисиите … Continue reading

Posted in Икономики, Интернационални | Tagged , , | Leave a comment

Екосиндромът на Йона

Библейският пророк Йона навремето стана известен с това, че го глътна едно голямо морско чудовище. Йона не искаше да се подчини на Божия глас да отиде в „големия град Ниневия“, за да извести на жителите, че ще бъдат погубени от … Continue reading

Posted in Лични, Обществени | Tagged , | Leave a comment

Умното осветление стигна до София

Доброто осветление в градовете би могло да намали с 20% престъпността в тях – показват данни от изследвания в САЩ и Великобритания. Дали този процент за българските градове, които меко казано нощем не греят, няма да се окаже дори и … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , | Leave a comment