Monthly Archives: August 2011

Щастието – измерване и икономика (Ник Маркс)

Идеята да се измери щастието изглежда доста хлъзгаво начинание. Какви показатели да се следят, какви мерни единици да се приложат? А ако задачата е да се измери щастието в една цяла страна, след което то да се сравни с щастието … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments