Monthly Archives: November 2010

Дивото е скъпо

В рамките на 2010 година беше осъществено работно изследване за оценка на икономическия потенциал на ресурсите в Държавно ловно стопанство „Беглика“. Икономическата оценка беше осъществена на три аналитични нива: икономически продукт, създаван в стопанството в настоящия момент; икономически продукт, който … Continue reading

Posted in Гори | 1 Comment