Икономика или екология: в горите на Германия

Защитниците на околната среда в Германия настояват за повече диви и широколистни гори. Собствениците на гори се страхуват от подобни планове, защото от горите си те печелят пари – а иглолистната дървесина се продава най-добре; обобщава проблема Хенрике Росбах, икономически редактор във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг”.

Горите на Германия са описани и възпети в много приказки и песни, но същевременно са голям източник на приходи. Една трета от територията на страната е покрита с гори – 11   млн. хектара. 44% от това количество са частна собственост. Останалите са общински и комунални, малка част – федерални. Общият запас възлиза на 3.4 млрд. куб.м., тоест е най-големият в Европа.

Годишно се секат 48 млн. куб.м. дървесина, а прирастът възлиза на 100 млн. куб.м. Годишният оборот на дърводобивната индустрия в Германия е около 5 млрд. евро. Заети са 80 000 души. В дървопреработката работят други 590 хиляди и оборотът е 94 млрд. евро.

Президент на Съюза на горските собственици е 36 – годишният Филип Фрайхер цу Гутенберг. На федерално ниво за горите отговаря министърът на селското стопанство на ФРГ Илзе Айгнер.

Икономиката на германските гори в общи линии е следната. Преработката на дървесината в мебели, фурнир или паркет е изнесена извън страната, тъй като коства много заплати. Например германският буков материал се транспортира в контейнери за Китай. В Германия е останало интензивното на машини преработване на иглолистната дървесина за нуждите на строителството или производството на фазери и плоскости.

Частните собственици на гори наброяват 2 милиона, но повечето от тях притежават много малки горски парцели, само около 300 са собствениците на над 1000 хектара. Масово горските собственици се обединяват в горски производствени сдружения, дори и по-големите собственици предпочитат да възлагат дърводобива на специализирани предприятия, които притежават нужния машинен парк.

Едва 1.5% от европейските земеделски субсидии достигат до гората. Но това не се дължи задължително на факта, че горското стопанство е толкова богато, че няма нужда от помощи. В години с повече бури на пазара се изкарва толкова дървен материал, че цените тръгват надолу. А когато дървесината не се транспортира от гората своевременно, нападат я корояди. Едва напоследък, след ураганите Кирил, Лотар и Вибке, които струваха много пари на горските собственици, цените се възстановиха до равнището през 1989 г.; в последвалите тази години те бяха се понижили рязко.

Днес горските собственици в Германия проявяват далеч по-високо екологично съзнание, отколкото преди; известна им е ролята на горите за поддържане на биоразнообразието, за депониране на въглеродния диоксид, като климатичен фактор. Въпреки това интересите на собствениците значително се разминават с тези на природозащитниците.

Природозащитниците например настояват в Германия да се засаждат повече смесени гори, което съответства на естествената вегетационна покривка. Но днес повече от половината от горския фонд са бор и смърч. Собствениците твърдят, че 90% от търсенето на пазара е за иглолистна дървесина.

Смесената гора не е рентабилна. Президентът на Съюза на горските собственици твръди, че след десет години ще има недостиг на предлагане на дървен материал, тъй като днес се сеят повече смесени гори, отколкото е икономически необходимо.

Собствениците също така виждат икономически потенциал в засаждането на видове, които не са местни. Гутенберг вижда голям икономически потенциал в дъгласовата ела, тъй като стволът й е по-дебел по сравнение със смърча. „Нуждаем се от гори, които носят много приходи” – посочва той, като не забрави да отчете, че съставът на горите трябва да се настрои и към климатичните промени, към повече устойчивост на бури и суши.

Спорен е и въпросът за естествените гори. Горските собственици изтъкват, че стопанисваните гори поглъщат повече въглероден диоксид по сравнение с диво растящите. Независимо от това според действащата стратегия за биологичното разнообразие на ФРГ 5% от горите трябва да се оставят недокоснати. Природозащитници настояват този дял да се удвои до 10%, а собствениците на гори се възмущават и от 5% и изчисляват пропуснати ползи от 2.3 млрд. евро и множество загубени работни места.

За бъдещето остава да се изясни как ще се компенсират горските собственици, чиято гора ще става дива. Това може би ще стане ясно в новата Горска стратегия на Германия, която министър Айгнер ще представи до няколко седмици. Търси се също така финансиране за Климатичния горски фонд, който ще проучва ефектите от климатичните промени върху гората и възможните лесовъдски отговори.

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Гори and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Икономика или екология: в горите на Германия

  1. lilia says:

    Забелязала съм доста сериозно отношение към екологията в Германия.Много стриктно се следи сечта и сроковете на транспортиране.Винаги се вижда активната част на действие в годината и бързото извозване и съхранение.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s