Monthly Archives: June 2010

Изкуство

Под едно дървено стълбище в Стария Пловдив открихме българско списание от 1919 г. Казва се „Изкуство” и съдържанието му е впечатляващо. Това ме подтикна да проуча историята и контекста на тази находка, като тук по-долу ще споделя някои от откритията … Continue reading

Posted in Истории | 1 Comment

Ненаучените уроци на Кейнс

Ще се учудите колко си приличат днешните политикономически „кризисни” изказвания с  дискусията, която се е водила за икономическия курс в Голямата депресия през 1930-те. Да не се допускат дефицитни бюджети! твърдят консерваторите и призовават за още повече икономии. Да се … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , , , , | 1 Comment

Доближаваме се до енергийно просветление

Подхвърлянията на българския премиер и екипа му от миналата седмица, че съвместните с Русия енергийни проекти ще бъдат преразгледани и отложени, ако не и директно отхвърлени, бяха аргументирани отчасти и с екологични съображения. Нефтопроводът „Бургас – Александруполис” и АЕЦ „Белене” … Continue reading

Posted in Родни | Tagged , , | Leave a comment

Гори за милион(ер)и

Концепцията за многофункционално използване на горите в същността си е много проста. Гората следва да се разглежда като нещо цяло, частите в което са трайно и дълбоко взаимосвързани. Екосистемният възглед трябва да се отрази също и върху начините за стопанисване … Continue reading

Posted in Гори | Tagged , , , | Leave a comment

Островите не потъват

Възгледът, че повишаването на морското равнище ще доведе до потъване на ниските острови се оказва неточен. Напротив, напоследък редица Тихоокеански острови увеличават площта си. Двама географи от Нова Зеландия и Фиджи са сравнили съвременни сателитни снимки на 27 тихоокеански острова … Continue reading

Posted in Интернационални | Tagged , , | Leave a comment

Чия е гората

Практиката на заменки на гори под пазарната им стойност, широко практикувана по времето на управлението на Тройната коалиция, ощети българското общество с няколко милиарда лева. Би трябвало общественото внимание към стойността  на горите най-сетне да се е изострило, още повече … Continue reading

Posted in Гори | Tagged , | 1 Comment