Организация и оптимизъм

„…И тук проличава каква е истинската, централна теза (на автора) – дълбокото убеждение, че Икономическият Проблем, както може да се нарече за по-кратко проблемът за недостига и бедността и икономическата борба между класи и държави, не е нищо повече от една ужасна обърквация, една преходна и ненужна обърквация. Защото Западният свят вече разполага с ресурсите и техниката, които – ако можем да създадем организацията да ги използваме – са в състояние да сведат Икономическия Проблем, който сега поглъща нашата морална и материална енергия, до вторична по важност позиция.

Така че авторът на тези есета, при цялото си грачене, все още се надява и вярва, че не е далеч денят, когато Икономическият Проблем ще седне на задния ред, където му е мястото, а арената на сърцето и ума най-сетне ще се заеме, или отново ще се заеме, от нашите истински проблеми – проблемите на живота и човешките взаимоотношения, на създанието, поведението и религията. А има и една тънка причина, която е следствие от икономически анализ, защо в този случай вярата може да проработи. Ако последователно действаме на базата на оптимистичната хипотеза, тенденцията е тази хипотеза да се осъществи; докато ако действаме въз основа на песимистичната хипотеза, можем завинаги да останем в капана на недостига”.

Джон Мейнард Кейнс. Предговор към „Убеждаващи есета”, 1931 (The Collected writings of John Maynard Keynes. Essays in Persuasion. Cambridge University Press, 1972)

Advertisements

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Икономики. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s