Monthly Archives: April 2010

Честит празник, мамо!

Днес е специален ден. Денят на Земята, празнуван за пръв път преди 40 години, ни напомня за това, че живеем на жива планета и постъпките ни имат последици. Затова нека днес да помислим за цялото, за глобалната екосистема, за Земята. … Continue reading

Posted in Животни | Tagged , , , | Leave a comment

Страх от вълци

“За нас, ловците и ловните специалисти, увеличаването числеността на този хищник и адаптирането му към нови местообитания не може да не буди тревога на фона на намаляване запасите както на дребния, така и на едрия дивеч като цяло … Борбата … Continue reading

Posted in Животни | Leave a comment

Зависимост и консумация

Благодарен съм за сутрините, които напоследък мога да посветя на попълване на икономическите си знания в обществената библиотека.  Няколкото твърде разнородни книги, които изчитам без да бързам, глава по глава, създават в главата ми рядкото и позабравено усещане за разширяване.  … Continue reading

Posted in Обществени | Tagged , | Leave a comment

За старостта и енергийната независимост

Изключителни щети на движението за чиста икономика нанесоха регулярно изникващите през последните години скандали, демонстриращи противоречивия морал на онези лидери и проекти, които в публичното пространство винаги най-шумно са заявявали големия си ангажимент към съдбата на Земята. В България такива … Continue reading

Posted in Обществени | Tagged , | 2 Comments