Monthly Archives: January 2010

Погрешно е безработицата да се лекува с инфраструктурни проекти

Нивото на безработица, паралелно с равнището на инфлацията и енергийната интензивност, е ключов показател за устойчивото развитие на една икономика. Според Агенцията по заетостта, към 31.12.2009 г. регистрираните безработни в България са 338 114 души, или нивото на безработица у нас е … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , , | 1 Comment

Защо е важно да се постави цена на природата (от Economist.com)

Прозрението, че природата предоставя услуги на човечеството, не е ново. През 360 г. пр.Хр. Платон отбелязва полезната роля, която горите изпълняват за предпазване на плодородието на почвите; ако ги няма, отбелязва той, земята ще се оголи като пустиня, като костите … Continue reading

Posted in Интернационални | Tagged | Leave a comment

“Творци” на видове

Има ли „естествена”, още недокосната природна среда, или всичко в екосистемите вече носи човешкия отпечатък? Човекът се е отдалечил дотолкова от живия свят край себе си, че без да се замисля прокарва деление между природна среда и култура, често представяйки … Continue reading

Posted in Животни | Tagged , , | 1 Comment

Инвеститори се насочват към африканското земеделие

Индийската компания Karuturi Global Ltd. е взела под аренда около 3,000 кв.км. земеделска земя в Етиопия и очаква до 2013 г. да генерира от там по 100 млн. долара годишно, съобщи на 31 декември 2009 г. агенция Bloomberg. Местните жители, … Continue reading

Posted in Интернационални | Tagged | 1 Comment

Биологичен данък върху европейския внос – износ

Споменахме, че икономическите щети от инвазивните видове в САЩ се оценяват на над 120 млрд. долара. До 2009 г. липсваше подобна оценка общо за Европа. Този пропуск наскоро бе запълнен, но свързаните с цифрата предложения за политическа намеса ми изглеждат … Continue reading

Posted in Животни | Tagged , | 1 Comment