Monthly Archives: December 2009

Предизвестено нашествие

Поутихва Копенхагенската истерия и е време да се върнем отново на работа. В следващите редове ще се занимаем с много интересен и важен економически въпрос: инвазивните видове. По дефиниция, инвазивен е онзи вид, който не е свойствен за дадена екосистема … Continue reading

Posted in Животни | Tagged | 2 Comments

Двойната печалба – дело на всеки

  Според наскоро публикуван доклад на Международната организация на труда, една от възможностите да се противодейства на „човешките загуби” вследствие на икономическата криза и да се стимулира заетостта е да се работи за намаляване на емисиите парникови газове. Въз основа на … Continue reading

Posted in Икономики | Tagged , | 1 Comment

Общество

На следващите редове ще прочетете нелицеприятни думи за неприятни факти и събития, но мисля, че трябва да ги напиша. Вие си решавате как ще ги прочетете. Един летящ човек видях миналата седмица, без криле и самолет, падна от осмия етаж … Continue reading

Posted in Обществени | Tagged | 1 Comment