Исторически химери

Според руския етнолог Лев Гумильов (син на разстреляния поет Николай Гумильов и на Анна Ахматова), Българското царство – както Първото, така и Второто, е химера.

Под термина химера Гумильов разбира „форма на контакт между несъвместими етноси”. Подобен ялов контакт, който все пак води до организиране на социални и държавни структури, заличава свойствената на отделните етноси самобитност.

„На мястото на единната менталност идва безсистемно съчетание на несъвместими поведенчески черти, пълен хаос на царящите в обществото вкусове, възгледи и представи. В тази среда разцъфват антисистемните идеологии”.

Подобна антисистема, отричаща реалността на света, а съответно и заличаваща грaницата между добро и лошо, е богомилството във второто и павликянството по време на първото българско царство, заявява Гумильов.

Идеологическите антисистеми, свойствени на химерите, водят до регрес на народите и косвено – до унищожаване на природната среда. Щом границата между добро и лошо е заличена, то няма морална спирачка да се отсече едно дърво например, разсъждава Гумильов.

Примери за подобни губителни антисистеми са будизмът, манихейството, екзистенциализмът на Карл Ясперс. Kъм 1000 г. след Христос антисистемите увличат всички нации в Евразия – освен разбира се Русия и Сибир (Биполярността на етносферата. (в:) Етносфера. История на хората и история на природата. Москва, 2004, стр. 359 – 363).

Затварям книгата на Гумильов, която се надявам да остане библиографска рядкост. Значи, според този известен автор, съчетанието между българи, славяни и траки е „антисистема”. То не е довело до създаване на нова култура, а химеричната държава, основана след похода на Аспарух, е смучела от силите на всеки един етнос, както и от разкоша на Византия, без да твори нови ценности.

Не трябва да си българин, а просто да отидеш в музея, за да опровергаеш тази теза. Химера е не Българското царство, а сведенията, разпространявани за произхода на България от руските историографи. Турските идеолози идват на помощ на руските си колеги: българите уж били тюркско племе.

Самите български началници ни учеха в училище, във възрастта, когато наученото трудно се забравя, как „малобройните” „орди” на „пра”българския „хан” Аспарух са пресекли Дунава, за да се слеят със славянските племена и така малко да се облагородят …

Действително, ако се изходи от това знание, получената по гореописания начин държава не ще да е нещо повече от химера, типичен етносоциален тумор. Въпросът е там, повтарям, че сведенията за „тюркския характер на прабългарските орди” са химерични. Те са измислица, едновременно руска и турска.

Българите, в родината си Балх (Балхара, стгр. Бактрия) са били …. ЗЕМЕДЕЛЦИ. Те са сеели, жънели и строели каменни къщи и крепости. Те са индоевропейци по културност и език, системата на вярата им е близка до ведическата, а календарът им е несравним с измисленото от тюрките до това време.

Започвайки още от 1980 г., стопанският историк Петър Добрев от БАН се бори да докаже това в десетки книги, боравещи с цял арсенал методи: езикови паралели, древни арменски и арабски източници, народни песни, старобългарска епиграфика.

Големият пробив дойде с том I на новата История на Българите, публикувана през 2003 г. от издателство „Труд”. В тази сериозна книга теорията за индоевропейските корени на българите беше развита като най-достоверната и авторитетна гледна точка за произхода на българския етнос.

Но вижте какво пише в английската версия на Wikipedia за „прабългарите”. „Българите, или хуно-българите, били полуномади, вероятно от тюркски произход”. В тази връзка са цитирани 13 (тринадесет) източника, сред които челно място заема „Енциклопедия на исляма”.

Не ви ли се струва, че някой се опитва да внуши нещо за близостта между българи и турци?

Забележете, че според прогресивната теория за индо-иранския произход на българите, на която аз съм убеден привърженик, предците ни са били земеделски народ.

Хайде да погледнем какво е състоянието на българското земеделие, отколе ръководено от турската партия на България (ДПС). Някакви идеи какъв е делът на аграрния сектор в БВП на България? 4 (четири) процента. В магазините и веригите супермаркети българският произход на плодовете и зеленчуците, които се продават, се изписва с големи букви, защото е рядкост.

Как би могло да е иначе, щом селското стопанство на страната умишлено се държи в състояние на анархия?! Как ще изтълкувате, че от проектите за финансиране на селските райони най-голяма вероятност да получат средства имат дейностите, които не са свързани със селското стопанство?

Аз съм на мнение, че България няма да просперира, преди да сложи в ред и насърчи селскостопанския си сектор. Аграрният сектор ще е основата на бъдещата Богата България, ако има такава. А бъдещето на българското земеделие е в производството на биохрани.

Държава с толкова плодородна почва като нашата, която умишлено изтиква назад селското стопанство, наистина е химера.

Но вятърът на истината отвява покривалата на заблудата, за да грейне слънцето на знанието – за нас самите. „Напред, науката е Слънце!”

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Истории and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Исторически химери

  1. Zalmok says:

    ДПС е създадено от ДС и още се ръководи от ДС :_)
    така че не турците ни прецакват, а ние сами се прецакваме !!! :)))да не говорим че ако има воля в София изборният туризъм може да се прекрати със закон, а ДПС да се обяви за антиконституционна – но друга воля има

    Прабългарите може да са били земеделци в Бактрия,но тая част която тръгва на изток към Хиндокуш и после насевер покрай Китай и заобикаля Черно Море от горе си е конен войствен народ

  2. svet says:

    Подкрепяме с 4 ръце!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s