Monthly Archives: June 2009

Исторически химери

Според руския етнолог Лев Гумильов (син на разстреляния поет Николай Гумильов и на Анна Ахматова), Българското царство – както Първото, така и Второто, е химера. Под термина химера Гумильов разбира „форма на контакт между несъвместими етноси”. Подобен ялов контакт, който … Continue reading

Posted in Истории | Tagged , , | 2 Comments

400 милиарда евро против нефт и газ

Наскоро, разгръщайки напосоки американско дипломатическо списание, случайно ми попадна следната статистика: световните нужди от електроенергия могат да се покрият изцяло, ако върху едва 0.1% от площта на световните пустини бъдат монтирани слънчеви панели. (На картата, най-голямото червено квадратче показва колко … Continue reading

Posted in Интернационални | Tagged , , | 3 Comments

Четиво за сиренето и горите на Исландия

„Сериозната колонизация на Исландия започва около 870 година и на практика приключва към 930 година, когато почти всичката пригодна за земеделие земя е била заета или към нея са били предявени претенции. Повечето заселници са дошли директно от западна Норвегия, … Continue reading

Posted in Истории | Tagged | Leave a comment

Балтия в сметката за тока

Тя пристига веднъж на три месеца и е огромна. Не можеш да я оспориш. Присъдата на ЧЕЗ виси неумолимо над главата ти, дори да си математик или инженер – тоест дори да можеш да смяташ. По отношение на сметката за … Continue reading

Posted in Родни | 3 Comments

За произхода на монетите и магазините

„Доколкото имаме информация, те са първата нация, въвела в употреба златни и сребърни монети, и първите, които са започнали да продават стоки в магазини”, твърди Херодот за жителите на малоазиатското царство Лидия (I, 94). Съвременното знание се съгласява с древногръцкия … Continue reading

Posted in Истории | Leave a comment

Сабята българска

През 921 г. арабският дипломат Ахмед ибн Фадлан е изпратен от халифа на Багдад като посланик и наставник при волжските българи, наскоро приели мюсюлманската вяра. По пътя си към Волга (името на реката идва от болга, т.е. българска) изнеженият арабин … Continue reading

Posted in Родни | Tagged | 2 Comments