“Постоянно” и земята

Земята и биологичните й обитатели представляват еволюираща система, различните компоненти на която променят величината си с времето. За да опишем тези промени, можем да използваме термина „растеж” като родово понятие, като синоним на „промяна”. Така дадено количество реализира позитивен растеж, ако величината му се увеличава с времето, негативен растеж ако с времето намалява и нулев растеж ако остава константно.

Два термина, прилагани за една еволюираща система, са от фундаментално значение. Това са устойчиво (или стационарно) и преходно състояние / steady (or stationary) state and transient state/. Казва се, че системата е в устойчиво състояние, когато различните й компоненти или не се променят с времето, или циклично варират с повтарящи се цикли, които не се променят с времето. Системата е в преходно състояние, ако един от различните й компоненти преминава през нециклични промени във величината си, независимо дали нараства или намалява.

При разграничаването на тези две състояния също и скалата на времето трябва да се вземе под внимание. Всъщност на земята е невъзможно идеално устойчиво състояние. Например, часовикът с махало, задвижван от тежест или пружина, е почти перфектен пример за циклично устойчиво състояние, с едно изключение: тежестта пада надолу или пружината се развива. Тази характеристика е преходен феномен. По същия начин на земята много количества варират циклично с дневен или годишен мащаб, но все пак много бавно, в периоди от хиляди години, те се променят. И така дори тези количества, които са в приблизително устойчиво състояние в средни времеви периоди, стават преходни феномени върху една по-продължителна времева скала. На скалата на времето на слънчевата система дори радиацията на слънцето е преходен феномен поради факта, че слънцето бавно изразходва наличния водород, от който зависи радиацията на енергия.

M. King Hubbert on the Nature of Growth, 1974

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Икономики. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s