Monthly Archives: May 2009

Културно – демократическият режим: Към пролетариата на учителския труд

Защо е толкова важно да се вслушваме в идеите на социалдемократите? Защото те говорят от името на мнозинството. Те са “добри” на теория и като цяло отхвърлят терора. Това, което ме притеснява при тях е усредняването, тоест те вземат под … Continue reading

Posted in Обществени | 1 Comment

“Постоянно” и земята

Земята и биологичните й обитатели представляват еволюираща система, различните компоненти на която променят величината си с времето. За да опишем тези промени, можем да използваме термина „растеж” като родово понятие, като синоним на „промяна”. Така дадено количество реализира позитивен растеж, … Continue reading

Posted in Икономики | Leave a comment

Здравейте

Български автор пише на тема икономика, екология и култура: почти научна литература с уважение към добрия изказ Continue reading

Posted in Лични | Tagged , , , | 1 Comment